تحلیل افکار پیشوایان و فرزانگان عالم

نویسنده: وین دایر

ترجمه محمد رضا آل یاسین

راوی: پریسا            زمان کل: ۸ ساعت و ۳۳ دقیقه

دانلود قسمت اول (حجم: 15.9MB)            دانلود قسمت دوم (حجم:14.6MB)

 دانلود قسمت سوم (حجم: 14.9MB)          دانلود قسمت چهارم (حجم: 15.9MB)

 دانلود قسمت پنجم (حجم: 14.3MB)          دانلود قسمت ششم (حجم: 14.2MB)

دانلود قسمت هفتم (حجم: 12.6MB)         دانلود قسمت هشتم (حجم:16.1MB)

دانلود قسمت نهم (حجم: 18.9MB)

(Download Server: Mediafire    Format: Mp3     Archive Type: RAR)

توضیحات کتاب

نوشته شده توسط دامون