داستانی درباره ی تاریخ فلسفه

نویسنده: یوستین گردر

ترجمه: حسن کامشاد

راوی: ناهید دادبخش       زمان کل: ۲۴ ساعت و ۲۴ دقیقه

دانلود بخش اول (حجم: 34MB)           دانلود بخش دوم (حجم: 35MB)

دانلود بخش سوم (حجم: 36MB)         دانلود بخش چهارم (حجم: 34MB)

دانلود بخش پنجم (حجم: 36MB)          دانلود بخش ششم (حجم: 35MB)

(Download Server: Mediafire    Format: Mp3     Archive Type: RAR)

نوشته شده توسط دامون