نویسنده: پائولو کوئیلو

مترجم: دل آرا قهرمان

با اجرای بسیار زیبای الهه.د

دانلود بخش اول (حجم: 17.5MB)

دانلود بخش دوم (حجم: 16MB)

دانلود بخش سوم (حجم: 16.6MB)

دانلود بخش چهارم (حجم: 15MB)

دانلود بخش پنجم (حجم: 15.1MB)

(Download Server: 4Shared     Format: Mp3     Archive Type: RAR