نویسنده:جان هینلز

مترجمان: ژاله آموزگار - احمد تفضلی

با اجرای بسیار زیبای  فرید حسینی 

زمان کل: ۴ ساعت و ۱۸ دقیقه

دانلود بخش اول (حجم: 9.9MB)

 دانلود بخش دوم (حجم: 9.8MB)

دانلود بخش سوم (حجم: 9.1MB)

(Download Server: Mediafire     Format: Mp3     Archive Type: RAR

نوشته شده توسط دامون