سخنرانی هایی از استاد مطهری

بسیاری از این سخنرانی های آیت الله مطهری بعد ها به صورت کتاب منتشر شدند:

آزادی معنوی - بخش اول (حجم: 7.8MB)

آزادی معنوی - بخش دوم (حجم: 8MB)

اثبات وجود خدا (حجم: 6.8MB)

عرفان حافظ - بخش اول (حجم: 15.1MB)

عرفان حافظ - بخش دوم (حجم: 14.2MB)

خدا در آینه ی فکر بشر (حجم: 8.7MB)

تحریفات در واقعه ی کربلا - بخش اول  (حجم: 14.4MB)

تحریفات در واقعه ی کربلا - بخش دوم (حجم: 13.7MB)

عدل الهی - بخش اول (حجم: 6.8MB)

عدل الهی - بخش دوم (حجم: 13.5MB)

عدل کلی (حجم: 6.8MB)

برای مشاهده ی آرشیو کامل سخنرانی های دکتر شریعتی اینجا را کلیک کنید.

برداشته شده از http://www.audiolib.ir/