ویسنده: آنتونی رابینز

مترجم: مهدی کوچک زاده کرمانی

پرفروشترین کتاب آمریکا در سال ۱۹۸۷

راوی: بیتا نکته دان

 

جلد اول

زمان کل: ۱۷ ساعت و ۱۲ دقیقه

 دانلود بخش اول (حجم: 17.8MB)               دانلود بخش دوم (حجم: 17.8MB)

دانلود بخش سوم (حجم: 17.7MB)         دانلود بخش چهارم (حجم: 21.4MB)

دانلود بخش پنجم (حجم: 21.2MB)

(Download Server: Mediafire     Format: Mp3     Archive Type: RAR) 

بخش ها و مجلدات بعدی به زودی به سایت اضافه خواهد شد...

 

دوستداران آثار و افکار آنتونی رابینز و علاقه مندان مباحث مدیریت و وموفقیت می توانند مجموعه ای کامل از مباحث این چنینی را به صورت پستی از این مرکز تهیه کنند. همچنین می توانید آرشیو کامل سخنرانی های آنتونی رابینز را از اینجا تهیه کنید.