سخنرانی هایی ازاستاد شریعتی

بزرگ مرد اندیشه

بسیاری از این سخنرانی های استاد شریعتی بعد ها به صورت کتاب منتشر شدند. تعدادی از سخنرانی های منتخب در این پست قرار داده شده اند، برای مشاهده ی آرشیو کامل سخنرانی های دکتر شریعتی اینجا را کلیک کنید. 

پدر، مادر، ما متهمیم! (حجم: 13.9MB)

علی تنهاست (حجم: 9MB)

نیایش (حجم: 12.4MB)

تشیع علوی و تشیع صفوی - بخش اول (حجم: 9MB)

تشیع علوی و تشیع صفوی - بخش دوم (حجم: 9.5MB) 

آری این چنین بود برادر (حجم: 9.5MB)

زن (فاطمه فاطمه است) - بخش اول (حجم: 14MB)

زن (فاطمه فاطمه است) - بخش دوم (حجم: 14.1MB)

بانوی اسلام (فاطمه فاطمه است) (حجم: 14.2MB)

تاریخ و ارزش آن در اسلام (حجم: 9.5MB) 

اقبال لاهوری، مصلح قرن اخیر (حجم: 11.4MB)

حسین وارث آدم - قسمت اول (حجم: 10.1MB)

حسین وارث آدم - قسمت دوم (حجم: 10.1MB)

توحید و شرک - بخش اول (حجم: 11.2MB)

توحید و شرک - بخش دوم (حجم: 7.8MB)

اسلام شناسی - بخش اول (حجم: 15.7MB)

اسلام شناسی - بخش دوم (حجم: 14.8MB)

برای مشاهده ی آرشیو کامل سخنرانی های دکتر شریعتی اینجا را کلیک کنید.

برداشته شده از http://www.audiolib.ir/