اخلاق خدایان

نویسنده: دکتر عبدالکریم سروش

کتابی با موضوع فلسفه ی جامعه شناسی

ضبط شده در کتابخانه ی گویای حسینیه ارشاد

راوی: افرا میر کاظمی     زمان کل: ۶ ساعت و ۳۶ دقیقه

 دانلود بخش اول (حجم: 16.8MB)

دانلود بخش دوم (حجم: 17MB)

دانلود بخش سوم (حجم: 10MB)

(Download Server: Mediafire     Format: Mp3     Archive Type: RAR)