نویسنده: یوستین گرودر

مترجم: مهرداد بازیاری

کتابی با موضوع فسفه

راوی:  گشواد نصیری پیربازاری

راز فال ورق نام کتابی‌ست نوشته یوستین گرودر نویسنده نروژی. این کتاب در ۵۳ فصل نوشته شده و هر یک از فصل‌های آن به نام یکی از برگ‌های ورق نام‌گذاری شده. ماجرای کتاب در مورد سفر پسری‌ست در جستجوی مادر به همراه پدرش. این کتاب همچون کتاب دیگر این نویسنده، دنیای سوفی فلسفه را به زبانی ساده بیان می‌کند.

قسمت اول - خال پیک

زمان: ۲ ساعت و ۱۷ دقیقه

دانلود بخش اول (حجم: 10.7MB)

دانلود بخش دوم (حجم: 13.7MB)

(Download Server: Mediafire     Format: Mp3     Archive Type: RAR) 

 

قسمت دوم - خال خاج

زمان: ۲ ساعت و ۱۲ دقیقه

دانلود بخش سوم (حجم: 11.1MB)

دانلود بخش چهارم (حجم: 12.4MB)

(Download Server: Mediafire     Format: Mp3     Archive Type: RAR) 

 

قسمت سوم - جوکر و خال خشت

زمان: ۲ ساعت و ۱۳ دقیقه

دانلود بخش پنجم (حجم: 11.4MB)

دانلود بخش ششم (حجم: 12.3MB)

(Download Server: Mediafire     Format: Mp3     Archive Type: RAR) 

 

قسمت چهارم - خال دل

زمان: ۱ ساعت و ۴۰ دقیقه

دانلود بخش هفتم (حجم: 9MB)

دانلود بخش هشتم (حجم: 9.1MB) 

(Download Server: Mediafire     Format: Mp3     Archive Type: RAR)