شهر قصه

نویسنده: بیژن مفید

اجرا: ۴۸ داستان          زمان کل: ۱ ساعت و ۴۷ دقیقه

دانلود بخش اول (حجم: 10MB)        دانلود بخش دوم (حجم: 10.2MB) 

(Download Server: 4Shared     Format: Mp3     Archive Type: RAR)  

 

دوستانی که به اینترنت پرسرعت دسترسی ندارند می توانند مجمموعه ی کامل آثار موسسهسوپر اسکوپ (۴۸ داستان) را به صورت پستی از این مرکز تهیه کنند.