جلال آل احمد , دید و بازدید عید , کتاب صوتی , کتاب گویاکتاب داستان صوتی دید و بازدید عید
نوشته : جلال آل احمد

جلال آل احمد در یازدهم آذرماه ۱۳۰۲ در خانواده‌ای مذهبی-روحانی به دنیا آمد. دوران کودکی و نوجوانی جلال در نوعی رفاه اشرافی روحانیت گذشت. پس از اتمام دوران دبستان، پدر جلال به او اجازهٔ درس خواندن در دبیرستان را نداد. اما او که همواره طالب و جویای حقیقت بود به این سادگی تسلیم خواست پدر نشد. «دارالفنون هم کلاس‌های شبانه باز کرده بود که پنهان از پدر اسم نوشتم.

دانلود کتاب داستان صوتی ( کتاب گویا ) جلال آل احمد >>> دید و بازدید عید