کتاب شعر صوتی ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد
نوشته : فروغ فرخزاد

فروغ فرخزاد در دیماه سال 1313 در محله امیریه تهران از پدر و مادری تفرشی پا به عرصه وجود نهاد. پدرش محمد فرخ زاد یک نظامی سختگیر بود و مادرش زنی ساده و خوش باور.
او فرزند چهارم یک خانواده نه نفری بود. چهار برادر به نامهای امیر مسعود، مهرداد و فریدون و دو خواهر به نامهای پوران و گلوریا. 
دانلود کتاب شعر صوتی ( کتاب گویا ) فروغ فرخزاد >>> ایمان بیاوریم فروغ