قلعه حیوانات

نویسنده: جورج اورول

راوی: م.ا                زمان کل: ۲ ساعت و ۵۹ دقیقه

دانلود بخش اول (حجم: 6MB)                دانلود بخش دوم (حجم: 7.1MB)

دانلود بخش سوم (حجم: 11.3MB)            دانلود بخش چهارم (حجم: 7.4MB) 

 

برداشته شده از http://www.audiolib.ir/