شبهای روشن , شبهای سپید , داستایوفسکی , کتاب صوتیکتاب صوتی ( کتاب گویا ) رمان شبهای روشن یا شبهای سفید
نوشته فئودر داستایوفسکی

رمان صوتی شبهای سپید یا شبهای روشن  داستانی از فئودور میخایلوویچ داستایوفسکی  نویسنده روسی است ، که در 1848 منتشر شده و دومین اثر این نویسنده بزرگ است، اثری که خود داستایوفسکی، در یکی از نامه  هایش، آن را «رمان احساساتی» تعریف کرده است. مع  الوصف با توجه به بافت غیرواقعی آن، درست تر این است که «تفنن رمانتیک» خوانده شود. جوانی نسبتاً احساساتی و پرشور در خیابان به دختری برمیخورد که در او تأثیری حاد به جا می گذارد. در آغاز، این ضربه صاعقه آسا از حدود طبیعی فراتر نمی رود که فردی یکه و تنها در حضور موجودی دلپذیر، که با لذتی خاص به سخنانش گوش فرا می دهد، احساس می­کند. لیکن، پس از چند دیدار شبانه، که در آنها این دو جوان فقط به سخن گفتن با یکدیگر می‌پردازند، مرد می بیند که عشق افلاطونی او در تبدیل به طلب جسمانی شده است. وی برعهده می گیرد که از جانب دختر به نامه های نامزد او، دانشجویی ساکن شهر دیگر، پاسخ بنویسد و بدینسان برای خود رؤیای یک ماجرای عشقی شخصی دست و پا کند. ولی هنگامی که دانشجو بازمی گردد، دختر خود را به آغوش او می افکند و رؤیای عشق پاک جوان خیال پرست را به یکباره برباد می دهد. جوان، که از خواب مستی عشق بیدار شده است، به انزوای خود برمی گردد. نبوغ داستایفسکی در اینجا، با قدرتی سرشار از هیجان، خلاءی را که قهرمان داستان در آن دست و پا می زند نشان می دهد؛ قهرمانی که از سازگاری با واقعیت زندگی روزمره عاجز و به فرورفتن در کام احساس محکوم است. سبک بسیار ساده، ولی روشن و پراحساس داستایفسکی ترجمان همه لرزشهای درونی است که خود نویسنده را هم، همچون آدم‌های داستانش، دستخوش غم و افسردگی میسازد.دانلود کتاب صوتی ( کتاب گویا )  اثر داستایوفسکی  >>> 

از کتاب صوتی جزیره