نویسنده : ناصر نجمی| ارسال شده توسط : دامون
 
 

تهران قدیم

نویسنده: ناصر نجمی

 

اجرا: جواد شهبازی     تهیه کننده: فرید حسینی         زمان کل: ۶ ساعت

 

دانلود با لینک مستقیم:

دانلود بخش اول (حجم: 10.7MB)          دانلود دوم (حجم: 11.48MB) 

دانلود بخش سوم (حجم: 11.6MB)        دانلود بخش چهارم (حجم: 16.55MB)

(Format: Mp3          Archive Type: RAR)


لینک کمکی:

دانلود بخش اول (حجم: 10.7MB)           دانلود بخش دوم (حجم: 11.48MB) 

   دانلود بخش سوم (حجم: 11.6MB)              دانلود بخش چهارم (حجم: 16.55MB)

(Download Server: Mediafire     Format: Mp3     Archive Type: RAR)


این‌ کتاب‌ جذاب‌ و مصور در بارة‌ تاریخ‌ تهران‌ از جمله‌ مطالب‌ و موضوعات‌ زیر را در بر می‌گیرد: تهران‌ چگونه‌ تهران‌ شد؛ تهران‌ به‌ روایت‌ بیگانگان‌؛ توپخانه‌، مرکز تهران‌؛ شمس‌العماره‌ و ماجراهایش‌؛ ارگ‌ سلطنتی‌ و ویژگی‌هایش‌؛ گوشه‌های‌ از زندگی‌ مردم‌ طهران‌؛ پوشاک‌ مردم‌ طهران‌؛ از کجاوه‌ و پالکی‌ تا ماشین‌ دودی‌ و اتومبیل‌؛ طب‌ و درمان‌ در تهران‌ قدیم‌؛ تفریحات‌ و سرگرمی‌های‌ مردم‌ تهران‌ و ...

 


 

 

 

 

از http://www.audiolib.ir