خواجه ی تاجدار

نویسنده: جان گور

مترجم ذبیح الله منصوری

راویان: زهرا فروغی - فاطمه جامه گر

این کتاب به رخدادهای تاریخی ایران از هنگام مرگ نادرشاه افشار تا پایان زندگی آقامحمدخان قاجار به دیدی داستان‌گونه می‌پردازد. گرچه چهره‌های این کتاب همگی تاریخی‌اند ولی همه رخدادهای این کتاب بر پایه راستینگی‌های تاریخی نیست. قهرمان این کتاب آغامحمدخان قاجار است و نویسنده کوشیده‌است که خونریزی‌ها و ددمنشی‌هایی را که او و پیروان و یارانش انجام داده بودند را توجیه کند.

 

دانلود با لینک مستقیم:

 

جلد اول - زمان کل: 37 ساعت و 53 دقیقه:

دانلود بخش اول (حجم: 34 MB)

دانلود بخش دوم (حجم: 68 MB)

دانلود بخش سوم (حجم: 54 MB)

دانلود بخش چهارم (حجم:44 MB)

دانلود بخش پنجم (حجم: 68 MB)

دانلود بخش ششم (حجم: 68 MB)

دانلود بخش هفتم (حجم: 68 MB)

دانلود بخش هشتم (حجم: 63 MB)

(Format: Mp3          Archive Type: RAR)


 

جلد دوم - زمان کل: 33 ساعت و 40 دقیقه:

دانلود بخش اول (حجم: 72 MB)

دانلود بخش دوم (حجم: 66 MB)

دانلود بخش سوم (حجم: 66 MB)

دانلود بخش چهارم (حجم: 67 MB)

دانلود بخش پنجم (حجم: 74 MB)

دانلود بخش ششم (حجم: 102 MB)

 

از http://audiolib.ir