نویسنده : دان ناردو | ارسال شده توسط : دامون
 


اسطوره های یونان و روم

نویسنده: دان ناردو

مترجم: عسکر بهرامی

راوی: فرشاد حیدری           زمان کل: ۳ ساعت و ۳۴ دقیقه

تهیه کننده: فرید حسینی  

 

 دانلود بخش اول (حجم:11.3MB)      دانلود بخش دوم (حجم: 13.2MB)

دانلود بخش سوم (حجم: 13.8MB)    دانلود بخش چهارم (حجم: 8.8MB)

(Download Server: Mediafire    Format: Mp3     Archive Type: RAR)

 

لینک پشتیبان:

 دانلود بخش اول (حجم:11.3MB)      دانلود بخش دوم (حجم: 13.2MB)

دانلود بخش سوم (حجم: 13.8MB)    دانلود بخش چهارم (حجم: 8.8MB)

 

http://audiobook.blogfa.com