انسان

نویسنده: دکتر علی شریعتی

مجموعه آثار دکتر شریعتی جلد ۲۴

راوی: ندا قهرمانی   زمان کل: ۱۴ ساعت و ۲۹ دقیقه

 دانلود بخش اول (حجم: 21.4MB)             دانلود بخش دوم (حجم: 20.2MB)

دانلود بخش سوم (حجم: 21.3MB)        دانلود بخش چهارم (حجم: 21.4MB)

دانلود بخش پنجم (حجم: 15.4MB)

نوشته شده توسط دامون

 

از http://www.audiobook.blogfa.com