ناتور دشت

نویسنده: جی دی سالینجر

مترجم: محمد نجفی


راوی: ماندانا         زمان کل: 5 ساعت و 46 دقیقه
هولدن کالفیلد نوجوانی هفده ساله است که در لحظهٔ آغاز رمان، در یک مرکز درمانی بستریاست و ظاهراً قصد دارد آن‌چه که پیش از رسیدن به این‌جا از سر گذرانده برایکسی تعریف کند و همین‌کار را هم می‌کند و رمان نیز بر همین پایه شکلمی‌گیرد. در زمان اتفاق‌افتادن ماجراهای داستان، هولدن یک پسربچهٔشانزده‌ساله‌است که در مدرسهٔ شبانه‌روزی «پنسی» تحصیل می‌کند و حالا درآستانهٔ کریسمس به علت ضعف تحصیلی (او چهار درس از پنج درس‌اش را مردود شدهو تنها در درس انگلیسی نمرهٔ قبولی آورده‌است) از دبیرستان اخراج شده وباید به خانه‌شان در نیویورک برگردد.

تمام ماجراهای داستان طی همین سه روزی (شنبه، یک شنبه و دوشنبه) کههولدن از مدرسه برای رفتن به خانه خارج می‌شود اتفاق می‌افتد.او می‌خواهدتا چهارشنبه که نامهٔ مدیر راجع به اخراج او به دست پدر و مادرش می‌رسد وآب‌ها کمی از آسیاب می‌افتد به خانه بازنگردد به همین‌خاطر از زمانی که ازمدرسه خارج می‌شود دو روز را سرگردان و بدون مکان مشخصی سپری می‌کند و ایندو روز سفر و گشت‌وگذار، نمادی است از سفر هولدن از کودکی به دنیای جوانی واز دست دادن معصومیت‌اش در جامعهٔ پر هرج و مرج آمریکا.

از http://audiolib.ir