شبهای ورامین | صادق هدایت نام کتاب : شبهای ورامین

شبهای ورامین | صادق هدایت نویسنده : صادق هدایت
شبهای ورامین | صادق هدایت حجم کتاب : ۱۸٫۳۰ مگابایت
شبهای ورامین | صادق هدایت دسته » کتاب گویا » داستان بلند
شبهای ورامین | صادق هدایت قالب کتاب صوتی : MP3

شبهای ورامین | صادق هدایت زمان : ۳۹:۵۵ دقیقه

شبهای ورامین | صادق هدایت گوینده : صادق جم

شبهای ورامین | صادق هدایت منبع کتاب صوتی : بلاگ نوشت

 

شبهای ورامین | صادق هدایت دانلود کتاب گویا (صوتی)

از http://www.98ia.com

شبهای ورامین” یکی از داستان های کوتاه صادق هدایت است که در سال ۱۳۱۰ در شماره ۳۲ نشریه افسانه منتشر شده بود. درون مایه های اصلی این داستان، اعتقاد به روان آدمی و به نمایش کشیدن کارزار قشر روشنفکر جامعه در برابر قشر سنتی و نسل آتی است  

.