نویسنده: ابراهیم فخرایی

راوی: فاطمه پهلوان         زمان کل: 15 ساعت و 56 دقیقه

دانلود بخش اول (حجم: 18MB)      دانلود بخش دوم (حجم: 18MB)

دانلود بخش سوم (حجم: 18MB)    دانلود بخش چهارم (حجم: 18MB)

دانلود بخش پنجم (حجم: 18MB)       دانلود بخش ششم (حجم: 21MB)

(Download Server: Mediafire     Format: Mp3     Archive Type: RAR)

 

 

این کتاب پیرامون زندگی سردار جنگل، شهید میرزا کوچک‌خان و نهضت جنگل، است. با اینکه از اولین چاپ این کتاب بیش از 40 سال می‌گذرد ولی هنوز کامل‌ترین و مستندترین کتابی که پیرامون میرزا کوچک نوشته شده همین کتاب است. این کتاب توسط انتشارات جاویدان در 500 صفحه منتشر شده است.

ویژگی برجستة این کتاب آن است که نویسنده کتاب «ابراهیم میر فخرایی»، خود از سران مجاهدین جنگل بوده و در بسیاری از وقایع حضور داشته. دیگر اینکه دقت و حساسیت مؤلف رعایت بی‌طرفی از نکات دیگر کتاب است.

فصل اول و دوم این کتاب دربارة شخصیت میرزا کوچک‌خان و آراء و افکار اوست. سپس به ترتیب تاریخ شروع به ذکر وقایع می‌کند. فصل آخر کتاب هم فصل انتقادات و احتجاجات است که در آن به بسیاری از شبهات و غرض‌های مخالفان پرداخته شده است.

در این کتاب نقش خیانت‌بار انگلیس و شوروی و چگونگی اتحاد دو ابرقدرت برای نابودی نهضت جنگل به خوبی بیان شده است. استفاده از عکس‌های بکر و ناب در تعداد زیاد در صفحات کتاب، مطالب را جذاب‌تر و خواندنی‌تر کرده است.

جالب است بدانیم این کتاب در زمانی تألیف شده که حاکمیت ایران،‌ میرزا کوچک‌خان را یک اغتشاشگر و نهضت گیلان را یک اغتشاش تلقی می‌کرد.

از www.audiolib.ir