این کتاب صوتی داستانی است درباره دسته ای از غازها که در کنار یک رودخانه به صورت گروهی با هم زندگی میکنند،اما ناگهان هوا بارانی میشود و سیل به راه میافتد و رودخانه در آستانه طغیان قرار میگیرد . شرح ماجرای این غازها در این کتاب صوتی بیان شده  است.

 

(Visited 1 times, 1 visits today) download from pdfsara.com
حجم : 2.47 مگابایت

از http://pdfsara.com/