نام اثر

نویسنده

فرمت
جشن فرخنده

جلال آل احمد

mp3

دید و بازدید عید

جلال آل احمد

mp3

غزل "به سر جام جم آنگه نظر توانی کرد"

حضرت حافظ

mp3

غزل " دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما"

حضرت حافظ

mp3

شرافت ادبی

 پرویز ناتل خانلری

mp3

نامه به فرزندش

 پرویز ناتل خانلری

mp3

به باغ همسفران

سهراب سپهری

mp3

سوره تماشا

سهراب سپهری

mp3

صدای پای آب

سهراب سپهری

mp3

نشانی

سهراب سپهری

mp3

آرش کمانگیر

سیاوش کسرائی

mp3

در کوچه باغهای نیشابور

شفیعی کدکنی

mp3

سگ ولگرد

صادق هدایت

mp3

داش آکل

صادق هدایت

mp3

زنده به گور

صادق هدایت

mp3

بیست و چهار ساعت در خواب و بیدارى

صمد بهرنگی

mp3

تلخون

صمد بهرنگی

mp3

آنها هنوز جوانند

علی‌اشرف درویشیان

mp3

ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد ...

فروغ فرخزاد

mp3

بعد از تو

فروغ فرخزاد

mp3

تولدی دیگر

فروغ فرخزاد

mp3

عروسک کوکی

فروغ فرخزاد

mp3

کسی که مثل هیچ کس نیست

فروغ فرخزاد

mp3

زن در شاهنامه(از کتاب راه رفتن روی ریل)

فریدون تنکابنی

mp3

ماشین مبارزه با بی سوادی(از کتاب ستاره های شب تیره)

فریدون تنکابنی

mp3

تو نیستی که ببینی

فریدون مشیری

mp3

خروش فردوسی

فریدون مشیری

mp3

در تماشاخانه دنیا

فریدون مشیری

mp3

دستهامان نرسیده ست به هم

فریدون مشیری

mp3

دوستی

فریدون مشیری

mp3

سوغات یاد

فریدون مشیری

mp3

نسیمی از دیار آشتی

فریدون مشیری

mp3

نظامی

فریدون مشیری

mp3

نقش

فریدون مشیری

mp3

ببار ای بارون ، ببار

محمدعلی معلم

mp3

اشعار داروک

نیما یوشیج

mp3

ترا من چشم در راهم

نیما یوشیج

mp3

چشمۀ کوچک

نیما یوشیج

mp3

تسبیح

هوشنگ مرادی

mp3

چکمه

هوشنگ مرادی

mp3

 ازhttp://arezam.blogfa.com/