نویسنده: شهریار مندنی پور

زمان کل: ۱ ساعت و ۱۲ دقیقه    راوی:سید

دانلود (حجم: 8MB)

ازwww.audiolib.ir

 

شهریار مندنی پوردر26بهمن 1335در شیراز به دنیا آمد. نخستین مجموعه داستان او به نامسایه‌های غاردر سال1368منتشر شد. وی مدت‌ها سردبیر هفته‌نامه ی توقیف شدهعصرپنجشنبه ‌بود و هم اکنون برای بورسی تحصیلی در امریکا به سر می‌برد. مندنی پور از مهم تریننویسندگان نسل سوم داستان نویسی ایرانی محسوب می‌شود که داستان‌هایش بهلحاظ فرم و زبان از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.


برای دیدن آثاراو 

 

 


 


مجموعه داستان «سایه‌های غار»، 1368.
مجموعه داستان «هشتمین روز زمین»، 1371.
مجموعه داستان «مومیا و عسل»، 1375.
مجموعه داستان «ماه نیمروز»، 1376.
داستان بلند «راز» برای نوجوانان، 1376.
مجموعه داستان
شرقْ بنفشه، 1377.( از محبوب ترین کاراشه بچه ها!)
رمان «دلِ دلدادگی»، 1378.
مجموعه داستان «آبی ماوراء بحار» 1382.
«ارواح شهرزاد» (شیوه‌ها و شگردهای داستان‌نویسی نوین)، 1384.
رمان «تن تنهایی» (در دست انتشار)


نوشته شده توسط سینا درمورخه 10/3/1389درساعت 14:37