نویسنده: برایان تریسی

ترجمه: مهدی قراچه داغی

   

اجرا:عباس                 زمان کل: ۳ ساعت و ۴۴ دقیقه

دانلود قسمت اول (حجم: 8MB)        دانلود قسمت دوم (حجم: 9.7MB)

دانلود قسمت سوم (حجم: 7.7MB)

ادامه دارد...

(Download Server: Mediafire    Format: Mp3     Archive Type: RAR)

 

سرور دوم:

دانلود قسمت اول (حجم: 8MB)        دانلود قسمت دوم (حجم: 9.7MB)

دانلود قسمت سوم (حجم: 7.7MB)

ادامه دارد...

نوشته شده توسط دامون

www.audiolib.ir