نویسنده: استاد محمد جعفر مصفا

نشر پریشان   چاپ ششم

 کتابی با موضوع خودشناسی و عرفان

اجرا: سارا کرمی         زمان کل: 14 ساعت و 7 دقیقه

 

دانلود بخش اول (حجم: 15.8MB)

دانلود بخش دوم (حجم: 18.3MB)

 دانلود بخش سوم (حجم: 17.1MB)

دانلود بخش چهارم (حجم: 22MB)

دانلود بخش پنجم (حجم: 24.2MB)

(Download Server: Mediafire     Format: Mp3     Archive Type: RAR)  

 

لینک پشتیبان:

دانلود بخش اول (حجم: 15.8MB)

دانلود بخش دوم (حجم: 18.3MB)

 دانلود بخش سوم (حجم: 17.1MB)

دانلود بخش چهارم (حجم: 22MB)

دانلود بخش پنجم (حجم: 24.2MB)

(Download Server: 4Shared     Format: Mp3     Archive Type: RAR

نوشته شده توسط دامون

از www.audiolib.ir