دیوان حافظ

دیوان کامل حافظ از روی تصحیح علامه قزوینی و استاد قاسم غنی

با اجرای استاد موسوی گرمارودی

 

دانلود غزل های ۱ تا ۶۰ (حجم: 11.8MB)      دانلود غزل های ۶۱ تا ۱۲۰ (حجم: 11.4MB)

دانلود غزل های ۱۲۱ تا ۱۸۰ (حجم: 10.8MB)

برداشته شده از http://www.audiolib.ir/