عرفان حافظ

نویسنده: استاد مرتضی مطهری

چهار جلسه سخنرانی استاد مطهری در دانشگاه تهران که بعد ها به صورت کتاب «عرفان حافظ» یا «تماشگه راز» در آمد

 

دانلود قسمت اول (حجم: 15.3MB)            دانلود قسمت دوم (حجم: 14.2MB)

برداشته شده از http://www.audiolib.ir/