نویسنده: سیمون دوبووار

مترجم: ناهید فروغان

راوی: مرضیه رضایی     زمان کل: ۴ ساعت و ۲۸ دقیقه

 دانلود بخش اول (حجم: 26MB)

دانلود بخش دوم (حجم: 34MB)

(Download Server: Mediafire     Format: Mp3     Archive Type: RAR) 

 

سیمون دوبووار در سال ۱۹۶۸ داستان “وانهاده” را منتشر می ‌کند. به گفته‌ی خود نویسنده “من هرگز چیزی اندوه‌ناک‌تر از این سر گذشت ننوشته بودم: سراسرِ قسمت دوم جز فریاد اضطراب آلود نیست وانحطاط نهایی قهرمان داستان، شوم تر از مرگ است.”


زنی که داستان پیرامون او بنا می شود، زنی است ساده ومعمولی؛ اگرچه با کنجکاوی می‌توان دریافت که دوبووار گوشه‌های پراکنده ای از زندگی خویش را در سرگذشت زن داستان گنجانده است. نگرانی‌های ذهنی وسرگردانی‌های عملی قهرمان، آنچنان وصف شده که گویی خود نویسنده آن راتجربه کرده ا ست؛ اما در مجموع این زن به سیمون روشنفکر هیچ شباهتی ندارد.


داستان از منظر اول شخص وبه صورت یادداشت های روزانه نگاشته شده است. نویسنده با نوشتن داستان زنی میانسال که همسرش به او خیانت می‌کند و با بازتاب عکس‌‌العمل‌های وی، خواننده را با زوایای عمیق درون این قهرمان روبرو می کند.

این داستان نفس گیر با کلمات صریح وعبارات روشن، ما را با لحظه لحظه‌ی فرو پاشی روانی قهرمان داستان همراه می‌کند، وخواننده را وامی دارد ،در بین این سطور به ارزیابی خودش و روابطش با دیگران بپردازد. البته با توجه به اینکه “دوبووا” زنی فیلسوف

هم بوده این انتظار از اثر وی بی مورد نیست

.

نوشته شده در  ساعت 12:5  توسط دامون

از www.audiolib.ir