نویسنده: دکتر پرویز ناتل خانلری

با اجرای بسیار زیبای پروین محمدیان  

 

ازwww.audiolib.ir

Download Server: Mediafire    Format: Mp3     Archive Type: RAR