نویسنده: اونوره دو بالزاک

ترجمه: ادوارد جوزف

زمان کل: ۲ ساعت و ۱۷ دقیقه

دانلود قسمت اول (حجم: 7.4MB)    دانلود قسمت دوم (حجم: 9.5MB)