جنگ های صلیبی

نویسنده: تیموتی لوی بیتل

مترجم: سهیل سمی

راوی: فرید حسینی   زمان کل: ۴ ساعت و ۵۷ دقیقه

دانلود بخش اول (حجم: 10.4MB)       دانلود بخش دوم (حجم: 11.7MB)

دانلود بخش سوم (حجم: 8.2MB)      دانلود بخش چهارم (حجم: 6.7MB)

برداشته شده از http://www.audiolib.ir/