با تصحیح محمد علی فروغی

زمان کل: ۱۱ ساعت و ۱۳ دقیقه

دانلود بخش اول (حجم: 19.5MB)            دانلود بخش دوم (حجم: 18.8MB)

دانلود بخش سوم (حجم: 19.9MB)         دانلود بخش چهارم (حجم: 19.4MB)

دانلود بخش پنجم (حجم: 19.7MB)          دانلود بخش ششم (حجم: 18.3MB

 

نوشته شده توسط دامون