نویسنده: عبدالطیف تسوجی

اجرا: افسانه وحید نیا

 

جلد اول - زمان کل: ۱۸ ساعت و ۱۱ دقیقه

دانلود بخش اول (حجم: 23.9MB)         دانلود بخش دوم (حجم: 24MB)

دانلود بخش سوم (حجم: 24MB)      دانلود بخش چهارم (حجم: 25.1MB)

دانلود بخش پنجم (حجم: 26.4MB)

(Download Server: Mediafire     Format: Mp3     Archive Type: RAR) 

 

جلد دوم - زمان کل: ۱۹ ساعت و ۱۹ دقیقه

 دانلود بخش اول (حجم: 24.1MB)      دانلود بخش دوم (حجم: 27.5MB)

دانلود بخش سوم (حجم: 24.1MB)    دانلود بخش چهارم (حجم: 27.5MB)

 دانلود بخش پنجم (حجم: 27.8MB)

(Download Server: Mediafire     Format: Mp3     Archive Type: RAR) 

 

هزار و یک‌شب نام کتابی است که مجموعهٔ داستانهای افسانه‌ای قدیمی را در برداشته و به زبان‌های متعددی منتشر شده‌است. اکثر ماجراهای آن در بغداد و ایران می‌گذرد و داستان‌های آن را از ریشهٔ ایرانی دانسته‌اند که تحت تاثیر آثار هندی و عربی بوده‌است. اینکه داستان‌های هزار و یک شب مشخص و روشن باشند و تعداد آنها دقیقا هزار و یک باشد چندان واقعی به نظر نمی‌رسد. اما داستان‌های زیادی زیر نام هزار و یک شب نوشته شده‌است.