نویسنده: برایان لوک سی وارد

ترجمه: شیرین لارودی - اصغر افراشی

زمان کل: 8 ساعت و 53 دقیقه

دانلود بخش اول (حجم: 15.8MB)               دانلود بخش دوم (حجم: 12.8MB)

دانلود بخش سوم (حجم: 13.6MB)            دانلود بخش چهارم (حجم: 15.9MB)