نویسنده: هوشنگ مرادی کرمانی

زمان: ۱۸ دقیقه

دانلود (حجم: 2.1MB)

چکمه : دختر بچه ای با شوق و ذوق یک جفت چکمه نو می خرد اما یک لنگه آن در اتوبوس گم می شود . از روی این داستان ، فیلمی نیز ساخته شده و همچنین داستان برنده لوح تقدیر شورای کتاب کودک نیز شده است .