همه ی مردان شاه

نویسنده: استفان کینزر

ترجمه: شهریار خواجیان

راویان: افشین و فرنگیس      زمان کل: ۷ ساعت و ۱۲ دقیقه

دانلود قسمت اول (حجم: 7.8MB)         دانلود قسمت دوم (حجم: 7.3MB)

دانلود قسمت سوم (حجم: 7.6MB)        دانلود قسمت چهارم (حجم: 8.8MB)

دانلود قسمت پنجم (حجم: 8.8MB)        دانلود قسمت ششم (حجم: 8.8MB)

 

فصل های کتاب:

 • ۱- فصل اول - شب به خیر آقای روزولت
 • ۲- فصل دوم - لعنت به این سرنوشت
 • ۳- فصل سوم - آخرین قطره خون ملت
 • ۴- فصل چهارم - موج نفت
 • ۵- فصل پنجم - فرامین اربابش
 • ۶- فصل ششم - دشمنان نامرئی در همه جا
 • ۷- فصل هفتم - شما نمى دانید آنها چقدر شرورند
 • ۸- فصل هشتم - این پیرمرد زیرک
 • ۹- فصل نهم - انگلیسى هاى کله پوک
 • ۱۰- فصل دهم - آستین ها را بالا بزن و شروع کن!
 • ۱۱- فصل یازدهم - من مى دانستم! آنها مرا دوست دارند!

برداشته شده از http://www.audiolib.ir/