نقد و تفسیر قصه ها و تمثیلات مثنوی مولانا

نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب

راوی: فریده گودرزی           زمان کل: ۳۱ ساعت و ۵۸ دقیقه

 دانلود بخش اول (حجم: 27.6MB)                  دانلود بخش دوم (حجم: 27.4MB)

دانلود بخش سوم (حجم: 27.6MB)                دانلود بخش چهارم (حجم: 28MB)

دانلود بخش پنجم (حجم: 28MB)                  دانلود بخش ششم (حجم: 27.4MB)

دانلود بخش هفتم (حجم: 27.3MB)              دانلود بخش هشتم (حجم: 29MB)

(Download Server: Mediafire     Format: Mp3     Archive Type: RAR)

 

نوشته شده توسط دامون