حکیم فردوسی

اجرا: بهنام بزرگمهر      تهیه کننده: فرید حسینی       زمان کل ۲ ساعت و ۱۵ دقیقه

دانلود بخش اول (حجم: 8MB)

دانلود بخش دوم (حجم: 7.8MB)

 

(Download Server: 4Shared     Format: Mp3     Archive Type: RAR) 

همچنین شرح و تفسیر داستان رستم و اسفندیار توسط زنده یاد دکتر محجوب را می توانید از لینک های زیر دانلود کنید:

 دانلود بخش اول (حجم: 9.5MB)               دانلود بخش دوم (حجم: 11.8MB)

دانلود بخش سوم (حجم: 10.2MB)          دانلود بخش چهارم (حجم: 10.4MB)

دانلود بخش پنجم (حجم: 14.1MB)

(Download Server: Mediafire     Format: Mp3     Archive Type: RAR) 

لینک پشتیبان:

 دانلود بخش اول (حجم: 9.5MB)               دانلود بخش دوم (حجم: 11.8MB)

دانلود بخش سوم (حجم: 10.2MB)          دانلود بخش چهارم (حجم: 10.4MB)

دانلود بخش پنجم (حجم: 14.1MB)

(Download Server: 4Shared     Format: Mp3     Archive Type: RAR) 

 

داستان رزم رستم و اسفندیار

رزم رستمِ جهان پهلوان با شاهزاده پهلوانی بنام اسفندیار چنان پیچیده در رمز و رازست که تنها با رمزگشایی میتوان به اندیشه های نهفته در آن پی برد. رستم در برابر اسفندیار قرار می گیرد و باید دستهایش بسته و سپس به درگاه پادشاه، گشتاسب برده شود. تنها با انجام این شرط است که گشتاسب پادشاهی را به فرزندش اسفندیار وامی گذارد.

 رستم، نماد ابرمرد ایرانی ست که قرار است با بسته شدن دستهای او، اسفندیار، کمربستۀ زرتشت پیامبر بر اورنگ پادشاهی تکیه زند. بر اساس اسطوره های ایرانی، هیچکس نباید و نمی تواند بر دستان رستم بند بزند. از طرفی دست به بند ندادن مساوی با رزم و نبرد با اسفندیار است. اما با او نیز نمی توان نبرد آغازید زیرا اسفندیار دست پروردۀ خاندان کیان است، پشت و پناه ایران است، رویین تن است، و کشندۀ او به ملعنت آسمانی دچار می شود و هیچگاه آب خوش از گلویش پایین نمی رود.

رستم هم نه می تواند و نه می خواهد که دست به بند دهد.

پس اکنون جهان پهلوانی که از هفت خوان گذشته و نبردهای بسیار برای ایران کرده و از آزمایش های بزرگ سربلند بیرون آمده، در برابر آخرین آزمایش زندگانی خود و سهمگین ترین آنها قرار می گیرد. به راستی رستم در برابر اسفندیار چه راهی را باید برگزیند و چه کاری را باید انجام دهد؟

آوانامه زیر به نثری شیرین و شیوا همراه با موسیقی به شما ایرانیان سراسر جهان پیشکش می گردد. سفارش می شود پس ازشنیدن این داستان، به سراغ شاهنامه فردوسی بزرگ بروید و این داستان را بااشعار زیبای استاد سخن بخوانید. آن گاه زیبایی های این داستان و بزرگی وعظمت  کار استاد فرزانۀ توس هرچه بیشتر بر ما نمایان می شود و آموزه هایآن بر دل و جان ما می نشیند. زیرا باور ایرانیان بر این است که هیچ اثری نمیتواند جای شاهنامه را بگیرد. این داستان را باید به زبان شعر فردوسی شنید.

 

فریدحسینی - بهنام بزرگمهر 

 |+| نوشته شده در  ساعت 23:1  توسط دامون  |