فراخوانی بر بازنویسی تاریخ هخامنشی

نویسنده: فرشید ابراهیمی

اجرا: فرید حسینی     زمان کل: ۳ ساعت و ۴۸ دقیقه

دانلود بخش اول (حجم: 8.4MB)

دانلود بخش دوم (حجم: 10.6MB)

دانلود بخش سوم (حجم: 9.3MB) 

(Download Server: Mediafire     Format: Mp3     Archive Type: RAR) 

 

سرور دوم:

دانلود بخش اول (حجم: 8.4MB)

دانلود بخش دوم (حجم: 10.6MB)

دانلود بخش سوم (حجم: 9.3MB)

شوربختانه آنچه امروزاز تاریخ شاهنشاهی هخامنشی، پر افتخار ترین  دوره تاریخی ایران زمین در دست ما و همه مردم جهان است، ویرایشی دگرگون و سرشار از ناراستی، ساخته و پرداخته دروغ نگاران یونانی ورومی و فرزندان غربی آنان است. 

در طول بیست وپنج سده ازپیدایش تمدن یونانی، بن مایه اساسی نوشتارهای غربیان، شناساندن تمدن یونانی به عنوان یک تمدن خودساخته ، اصیل و بدور از هرگونه وام گیری از دیگر ملتها و تمدنهاست. گویی هنرو فلسفه و سیاست و تمام آنچه که نمادهای یک تمدن بزرگ به حساب می آیند به یک باره در سرزمین یونان سر بر آورده و هیچ پیشینه ای در میان دیگراقوام نداشته است.

برای یونانیانی که دولت شهرهای کوچک خود را بن مایه تمدن بشری، ولیکن بنیانگذاران بزرگترین تمدن های هم روزگار خود را بربر و وحشی می خوانده اند، بزرگنمایی آنچه که از هنروفرهنگ ویا حتا رزم و جنگ آوری در چنته داشته اند، کاری دور از ذهن نمی نماید.

درهمین راستا آلودن  چهره دیگر تمدنهای بزرگ تاریخ (و بیش از همه تمدن ایرانی) به انواع کاستی ها و کژی ها ، بدست تاریخنگاران یونانی که نوشتارهای آنان تا چندی پیش تنها سرچشمه جستارهای تاریخی به شمار می رفت، شیوه رایج تاریخ نویسی در یونان باستان است.

نمایاندن تمامی خاوریان و بویژه ایرانیان در سیمایی بی تمدن،کودن، خودکامه و مستبد ازسویی و ستایش های تهوع آوراز شکوه و بزرگی تمدن یونانی از سوی دیگر، قالب تکراری و منزجر کننده ای است که در بیشتر جستارهای تاریخی نگاشته شده به دست پژوهشگران غربی به چشم می خورد. دردآورتراینکه، بسیاری تاریخ نویسان و مترجمان ایرانی نیز این یاوه ها را حقیقت ناب انگاشته و با برگردان چنین نوشتارهایی به پارسی، اندیشه و روان جوان ایرانی را که میراث دار فرهنگ و تمدن بزرگ آریایی است، به زنگار دروغ نگاری یونانیان و فرزندان غربی آنان می آلایند.

دراین میان، کتاب حاضر پژوهشی است نگاشته نویسنده جوان و خوش فکر، آقای فرشید ابراهیمی که با دیدی کنکاشگرتلاش کرده به پالایش حقیقت تاریخ هخامنشی از دروغ نگاری "پدرتاریخ" ،هرودوت هالیکارناسوسی، نویسنده کتاب "تاریخها" بپردازد.

خواندن یا شنیدن این کتاب برای هرایرانی راستین که خواستار حقیقت پیشینه نیاکان خویش است مفیدخواهد بود.

این کتاب نگرشی نوین رابه دست می دهد در باره اینکه چگونه یک نوشتارتاریخی را برای خواندن برگزینیم و نیز می آموزد که هر آنچه را که در نوشتارهای تاریخی می خوانیم با چشم بسته نپذیریم .

فرید حسینی

نوشته شده توسط دامون