نویسنده: لئو تولستوی

ترجمه: محمد علی شیرازی

راوی: فیروزه غفوری پور     زمان کل: ۷ ساعت و ۲۱ دقیقه

 دانلود بخش اول (حجم: 14.4MB)

دانلود بخش دوم (حجم: 14.5MB)

دانلود بخش سوم (حجم: 14.4MB) 

دانلود بخش چهارم (حجم: 8.3MB)