نویسنده: ناصر نجمی

 

اجرا: جواد شهبازی     تهیه کننده: فرید حسینی         زمان کل: ۶ ساعت

دانلود بخش اول (حجم: 10.7MB)           دانلود بخش دوم (حجم: 11.48MB) 

   دانلود بخش سوم (حجم: 11.6MB)              دانلود بخش چهارم (حجم: 16.55MB)