جلد کتاب سمفونی مردگان - عباس معروفیض

ساعت آقای درستکار بیش از سی سال است که از کار افتاده؛ در ساعت پنج و نیم بعد از ظهر تیرماه سال ۱۳۲۵. ساعت سر در کلیسا سال‌ها پیش از کار افتاده بود و ساعت اورهان را مردی با خود برده است؛ اما زمان همچنان می‌گردد و ویرانی به بار می‌آورد.

سمفونی مردگان؛ رمان بسیار ستوده شدهٔ عباس معروفی، حکایت شوربختی مردمانی است که مرگی مدام را به دوش می کشند و در جنون ادامه می یابند، در وصف این رمان بسیار نوشته اند و بسیار خواهند نوشت؛ و با این همه پرسش برخاسته از این متن تا همیشه برپاست

برادی دانلود کتاب صوتی به ادامه ی مطلب مراجعه کنید

برای خواندن مطالب مربوط به عباس معروفی یا سمفونی مردگان به لیک زیر بروید

سمفونی مردگان

عباس معروفی

 


 

http://www.zigur.com/music/view/album/11/

برای شنیدن کتاب به صورت مستقیم به لینک بالا مراجعه کنید

  http//www.zigur.com/music/resource/music/523d4f4a18d02.mp3

 'سمفونی مردگان - عباس معروفی - بخش یازدهم'

  http//www.zigur.com/music/resource/music/523d4f4c0d42c.mp3

 'سمفونی مردگان - عباس معروفی - بخش دهم'

  http//www.zigur.com/music/resource/music/523d4f4d0131e.mp3

'سمفونی مردگان - عباس معروفی - بخش نهم'

  http//www.zigur.com/music/resource/music/523d4f4c3152d.mp3

 'سمفونی مردگان - عباس معروفی - بخش هشتم'

  http//www.zigur.com/music/resource/music/523d4f4496cec.mp3

 'سمفونی مردگان - عباس معروفی - بخش هفتم'

  http//www.zigur.com/music/resource/music/523d4f1d075fd.mp3

 'سمفونی مردگان - عباس معروفی - بخش ششم'

  http//www.zigur.com/music/resource/music/523d4f161d36f.mp3

 'سمفونی مردگان - عباس معروفی - بخش پنجم'

  http//www.zigur.com/music/resource/music/523d4f1bc5145.mp3

 'سمفونی مردگان - عباس معروفی - بخش چهارم'

  http//www.zigur.com/music/resource/music/523d4f173ba55.mp3

 'سمفونی مردگان - عباس معروفی - بخش سوم'

  http//www.zigur.com/music/resource/music/523d4efe7c95b.mp3

 'سمفونی مردگان - عباس معروفی - بخش دوم'

  http//www.zigur.com/music/resource/music/523d4f0fdb9cf.MP3

 

 

 'سمفونی مردگان - عباس معروفی - بخش اول'

برای دانلود فایلها به صفحه ی ان رفته و روی پلیر کلیک راست کنید و از منو گزینه ی save as  را انتخاب کنید