برنده کتاب سال نیویورک

نویسنده: خالد حسینی

ترجمه: زیبا گنجی - پریسا سلیمان زاده

 

کتابی با موضوع زندگی مردم افغانستان

راوی: مرجان رسولی    زمان کل: ۱۷ ساعت ۲۲ دقیقه

دانلود بخش اول (حجم: 21MB)

دانلود بخش دوم (حجم: 21MB)

دانلود بخش سوم (حجم: 22MB)

دانلود بخش چهارم (حجم: 21MB)

دانلود بخش پنجم (حجم: 21.4MB)

دانلود بخش ششم (حجم: 22MB)

دانلود بخش هفتم (حجم: 17MB)

نوشته شده توسط دامون