بخش هایی از

تذکرة الاولیاء

شیخ فرید الدین عطار نیشابوری

زمان کل: ۲ ساعت و ۲۴ دقیقه

 دانلود بخش اول (حجم: 11.7MB)

دانلود بخش دوم (حجم:14.4MB)

(Download Server: Mediafire     Format: Mp3     Archive Type: RAR) 

 

سرور دوم:

دانلود بخش اول (حجم: 11.7MB)

دانلود بخش دوم (حجم:14.4MB)

(Download Server: 4Shared     Format: Mp3     Archive Type: RAR) 


فهرست کتاب های موجود

فهرست نویسندگان

نوشته شده توسط دامون