سخنرانی هایی از دکتر سروش

تذکر: دکتر عبدالکریم سروش بعد از انتخابات خرداد ۱۳۸۸ سخنرانی هایی را ایراد کرد که واکنش بعضی از مراجع سیاسی و فقهی داخل کشور را در پی داشت. قضاوت در مورد آن سخنرانی ها را به عهده ی اهل فن می گذاریم اما در این سایت تنها آن دسته از سخنرانی های دکتر سروش قرار می گیرد که قبل از انتخابات خرداد ۱۳۸۸ ایراد شده و عمدتا با موضوعات ادبی و عرفانی می باشند و کتاب هایی که از روی آن سخنرانی ها نوشته شده در کتاب فروشی ها موجود و به فروش میرسد و طبیعتا نشر آن آثار از نظر وزارت فرهنگ و ارشاد بلامانع دانسته شده است.

در صورت اتخاذ تصمیم مراجع ذی صلاح در مورد ممنوعیت نشر آثار دکتر سروش این سخنرانی ها از روی سایت برداشته و دسترسی به آن ها غیرممکن خواهد شد.

قمار عاشقانه شمس و مولوی (حجم: 12.1MB)

طربستان رومی (حجم: 9.4MB)

قیامت عشق (حجم: 10.9MB)

نورانیت پیامبر (ص) (حجم: 8.8MB)

و...